Vochtbeheersing / hydrofoberen

Vochtindringing in een gevel kan aanleiding zijn voor allerlei ongewenste problemen, zoals scheurvorming of zout uitbloeiingen. Om deze problemen te voorkomen kunnen minerale gevels worden gehydrofobeerd. Onder hydrofoberen verstaan we het behandelen van een minerale ondergrond met een hydrofoberingsmiddel dat vloeiend op het geveloppervlak wordt aangebracht. Door de gevel te hydrofoberen blijft de waterindringing van buitenaf achterwege, terwijl de waterdampdoorlaatbaarheid voor 90% gehandhaafd blijft.
Voordelen van Hydrofoberen

Hydrofoberen heeft een aantal voordelen:

  • Hydrofoberen vermindert vochtintreding in het minerale geveloppervlak.
  • Omdat vochtintreding wordt voorkomen, wordt het hernieuwd vervuilen van het geveloppervlak aanzienlijk vertraagd.
  • Door de drogere gevel is de voedingsbodem voor algen en mossen verdwenen, waardoor de aanwas hiervan veel minder snel zal optreden. Mocht er toch weer sprake zijn van aangroei, dan zal deze aanzienlijk gemakkelijker te verwijderen zijn dan bij niet gehydrofobeerde minerale ondergronden.
  • Vorstschade door waterindringing van buitenaf wordt beperkt, mits er geen scheurvorming of beschadigingen in het voegwerk of metselwerk aanwezig zijn.
  • Door de hydrofobering wordt de uitspoeling van bindmiddel en kristallisatie van zouten voorkomen. Bij toch optredende afzetting van zouten worden deze veel sneller van de gevel afgevoerd.
  • De hydrofobering is visueel vrijwel niet waarneembaar.

Heeft hydrofoberen geen nadelen?

Voor het juist toepassen van hydrofobering is de nodige deskundigheid vereist. Ondeskundig gebruik van hydrofobering kan de problemen verergeren en bouwschade tot gevolg hebben.

Zo moet er in het bijzonder gelet worden op de volgende zaken:

  • De gevel mag geen scheurtjes of gaatjes groter dan 0,3 mm bevatten. Het water stroomt namelijk in een film van de gevel en omdat hydrofoberingsproducten gaatjes groter dan 0,3 mm niet afdichten, kan hier juist extra lekkage ontstaan.
  • De gevel moet voorzien zijn van gezond voegwerk, omdat zwakke voegen door de zwaardere waterbelasting kunnen worden uitgespoeld.
  • Bestaande minerale gevels dienen eerst gereinigd te worden, zodat los vuil verwijderd wordt en de poriĆ«n opengaan. Zo kan het hydrofoberingsmiddel optimaal in het oppervlak dringen.

Toe te passen producten en verwerking

Er zijn zeer veel hydrofoberingsproducten op de markt. ARDON Gevelrenovatie kan u deskundig adviseren over de toepassing van het juiste product op de juiste ondergrond. De door ARDON Gevelrenovatie toegepaste hydrofoberingsmiddelen op basis van silanen en siloxanen, zowel oplosmiddelhoudend als "watergedragen", voldoen aan alle internationaal gestelde eisen voor deze producten. De applicatie dient zeer zorgvuldig te gebeuren, zodat voorkomen wordt dat plekken onbehandeld blijven. Onbehandelde plaatsen worden zwaarder belast en kunnen doorslag veroorzaken.